Seadusandlus, viited

Seadused ja määrused:

Lennunduse raadioside reeglid:https://www.riigiteataja.ee/akt/111032011009
Ülikergõhusõiduki käitamise eeskirihttps://www.riigiteataja.ee/akt/115072011012?leiaKehtiv
Lennundusseadushttps://www.riigiteataja.ee/akt/13320794?leiaKehtiv
Lennunduse raadioside reeglidhttps://www.riigiteataja.ee/akt/111032011009
Lennunduse raadioside loa väljaandmise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/568034&leiakehtiv
Mittetulundusliku lennutegevuse registreerimise tingimused, registreerimistunnistuse väljaandmise, selle kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning nõuded lennutegevuse käsiraamatu sisulehttps://www.riigiteataja.ee/akt/909886?leiaKehtiv
Lennuvälja ja kopteriväljaku sertifitseerimise kord ning nõuded lennuvälja ja kopteriväljaku käsiraamatu sisule ja koostamiselehttps://www.riigiteataja.ee/akt/108072011015
Õhusõiduki lennukõlblikkussertifikaadi ja piiratud lennukõlblikkussertifikaadi väljaandmise, muutmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/13174111&leiakehtiv
Lennukõlblikkuse kontrolli sertifikaadi väljaandmise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/13205646&leiakehtiv
Mootoriga õhusõiduki keskkonnakõlblikkuse nõudedhttps://www.riigiteataja.ee/akt/1024240?leiaKehtiv
Tsiviilõhusõidukite märgistamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/71835&leiakehtiv
Lennundusspetsialistide vanusele ja kvalifikatsioonile, nende koolitusele ja eksamineerimisele esitatavad nõuded ning lennundusspetsialistidele lennunduslubade väljaandmise ja välisriikides väljaantud lennunduslubade tunnustamise eeskirihttps://www.riigiteataja.ee/akt/938615?leiaKehtiv
Õhusõiduki meeskonnaliikmete, lennuliikluse lennujuhtide ja -informaatorite ning nimetatud erialadel õppivate ja õppima asuvate isikute tervisenõuded, tervisekontrolli ning tervisetõendite väljaandmise, pikendamise, uuendamise ja kehtetuks tunnistamise kordhttps://www.riigiteataja.ee/akt/973055&leiakehtiv

Organisatsioonid

Klubid ja lennukoolid / muud viited

Facebooki lehed