Meist

Eesti Erapilootide Liit (EEL) asutati 8. jaanuaril 2003 tookord 34 lennundusentusiasti poolt eesmärgiga koondada Eesti Vabariigis eralennundusega tegelevaid ning eralennundusest huvitatud isikuid.

EEL eesmärgid

  • jagada informatsiooni Eesti Vabariigis lennuklubide tegevuse ning eralennukitega lendamisvõimaluste kohta, s.h lennukite rentimise, ostu- müügi ja hooldamise võimalustest;
  • abistada ja nõustada erapiloote lennuohutusalase info kättesaamisel ja levitamisel;
  • korraldada kodu- ja välismaistele Erapilootidele klubilisi ühisüritusi ja võistlusi;
  • arendada suhteid välismaiste erapiloote ühendavate organisatsioonidega.;
  • aidata kaasa eralennunduse arenguks vajalike objektide soetamisele, rajamisele ja hooldamisele;
  • kirjastada eralennundusalaseid teatmikke ja muid trükiseid;
  • organiseerida seminare ja koolitustegevust mittelitsentseeritavas ulatuses;
  • seista liidu liikmete huvide eest suhetes riigiasutuste ja seadusandjatega.

EEL tegevusest

EEL liikmeteks on era- ja harrastuspiloodid, purilendurid, ülikerglennukite piloodid, professionaalsed piloodid, lennujuhid ja -instruktorid. Erinevate eluvaldkondade esindajad – kuid ühise nimetajaga – lennundusentusiastid. Liitu kuulumine on loomulikult vabatahtlikkuse alusel, liikmed ega juhatus ei saa tehtava töö eest tasu.

EELi põhikiri

EELi liikmeksastumise blankett