Eesti Erapilootide Liit

Eesti Erapilootide Liit (EEL) asutati 8. jaanuaril 2003 tookord 34 lennundusentusiasti poolt eesmärgiga koondada Eesti Vabariigis eralennundusega tegelevaid ning eralennundusest huvitatud isikuid.
EEL liikmeteks on era- ja harrastuspiloodid, purilendurid, ülikerglennukite piloodid, professionaalsed piloodid, lennujuhid ja -instruktorid. Erinevate eluvaldkondade esindajad – kuid ühise nimetajaga – lennundusentusiastid. Liitu kuulumine on loomulikult vabatahtlikkuse alusel, liikmed ega juhatus ei saa tehtava töö eest tasu.

Uudised

Järgmised sündmused

No event found!